Kotiseutuvaakuna

Nurmoo-Seura pani alulle hankkeen Nurmon kunnanvaakunasta 1950-luvulla, joten ei ollut ihme että Nurmon kunnanhallitus päätti vuoden 2008 lopulla luovuttaa lakkautettavan kunnan vaakunan käyttöoikeudet seuralle. Heraldikko Ahti Hammar suunnitteli Nurmon kunnalle vaakunan vuonna 1954. Nurmo oli 1900-luvun vaihteen molemmin puolin tunnettu kansanomaisesta valuteollisuudesta ja sen vuoksi vaakunan aiheeksi valikoitui alasin peltruineen.

IMG_8244

Vaakunan vihreässä kentässä on hopeinen alasin, jonka ympärillä on neljä hopeista peltrua. Vihreällä värillä on haluttu kuvata maataloutta, olihan Nurmo hyvin maatalousvaltaista aluetta vielä 1950-luvulla. Kunnanvaltuusto hyväksyi Ahti Hammarin ehdotuksen Nurmon kunnan vaakunaksi 10.12.1954 ja sisäministeriö vahvisti sen käyttöön 15.2.1955. Vaakuna toimi Nurmon kunnan tunnuksena vuoteen 2008 asti. Nurmon kunta lakkautettiin yhdessä Ylistaron kunnan ja Seinäjoen kaupungin kanssa ja perustettiin uusi Seinäjoen kaupunki 1.1.2009. Uuden kaupungin tunnuksena toimii Seinäjoen kaupungin vaakuna.

Nurmoo-Seura päättää kotiseutuvaakunan käyttöoikeudesta ottamalla huomioon Suomen Kotiseutuliiton ohjeet vaakunan oikeasta käytöstä. Käyttöoikeus voidaan myöntää entisen Nurmon kunnan alueella toimivalle epäpoliittiselle yhdistykselle, yhteisölle jne. Erityisestä syystä vaakunan käyttöoikeus voidaan myöntää myös muulla paikkakunnalla toimivalle yhdistykselle. Nurmon kotiseutuvaakunaa voidaan käyttää osakuviona lipussa, jäsenmerkissä jne. Vaakunan käyttö ei saa loukata annettuja ohjeita ja käyttölupaa, hyvää tapaa tai heraldiikan periaatteita. Nurmoo-Seuralla on oikeus vaatia vaakunan sopimattoman käytön lopettamista. Kotiseutuvaakunan käytöstä tulee esittää Nurmoo-Seuralle kirjallinen hakemus ja siinä on oltava mukana selvitys vaakunan aiotusta käyttötarkoituksesta. Vaakunasta on käytettävä koko vaakunakuvaa tai pelkästään tunnuskuvaa. Nurmon kotiseutuvaakunan käyttöoikeus voidaan myöntää joko pysyväksi tai määräaikaiseksi tai tiettyä yksittäistä tapahtumaa varten. Nurmoo-Seura ei peri myöntämästään käyttöoikeudesta korvausta. Kaupallisiin tarkoituksiin myönnettyjen käyttöoikeuksien korvauksista voidaan sopia hakijan kanssa erikseen.

Nurmon kotiseutuvaakunan käyttösäännöt on hyväksytty Nurmoo-Seuran työvaliokunnassa 8.4.2009. Hyväksytyt käyttösäännöt on esitetty Seinäjoen kaupunginhallitukselle 1.6.2009. Kotiseutuvaakunaa on Nurmoo-Seuran toimesta käytetty isännänviireissä ja Nurmoo-mukeissa. Kuntaliitos on osoittanut, että uusista ympyröistä huolimatta nurmolaisuus säilyy nyt ja tulevaisuudessa.