Kotiseutuarkisto

Suomen kotiseutuliiton antaman suosituksen mukaan kotiseutuarkiston tehtävänä on tallentaa paikallinen yksityisluontoinen arkistoaines sekä paikkakunnan henkinen perinne, saada se säilymään ja saattaa käytettäväksi siten, että se palvelee sekä yleisen että paikallisen tutkimuksen, opetuksen, harrastustoiminnan ja käytännön tarpeita. Kotiseutuarkiston piiriin kuuluvat kaikki paikallistason yksityisluontoiset aineistot, jotka eivät muutoin ole päätyneet säännöllisen ja julkisen arkistonhoidon piiriin.

kotiseutuarkistoKotiseutuarkistoon otetaan vastaan esimerkiksi toimintansa lopettaneiden yhdistysten ja seurojen arkistoja, osuuskuntien ja liikelaitosten arkistoja, perheiden, sukujen ja talojen arkistoja sekä yksityi sten henkilöiden arkistoja. Tarjottavan arkistoaineiston ei tarvitse olla valmiiksi järjestettyä. Kotiseutuarkisto järjestää, luetteloi ja säilyttää vastaanottamansa arkistot maksutta.

Arkiston luovuttamisesta on sovittava etukäteen kotiseutuarkiston vastuuhenkilön henkilön kanssa. Yhteyttä kannattaa ottaa hyvissä ajoin ennen varsinaista arkiston luovutusta. Ennen arkiston luovuttamista on laadittava kirjallinen luovutussopimus, jossa sovitaan arkiston käyttö- ja luovutusehdoista. Yhdistyksen osalta sopimuksen voi allekirjoittaa vain nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö.

Nurmon kotiseutuarkisto on osa Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon hallinnoimaa Seinäjoen kaupungin kotiseutuarkistoa. Nurmoo-Seura on tehnyt kotiseutuarkiston hoitamisesta sopimuksen Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kanssa. Kotiseutuarkiston vastuuhenkilönä toimii seuran sihteeri Riikka Jäsperlä.