Äyräpää 5.3.1940

Yksi esine – tuhat tarinaa

Kun itsenäinen Suomi täytti sata vuotta, Suomen kotiseutuliitto haastoi kaikki paikallismuseot osallistumaan Suomi 100 -juhlavuoteen kertomalla itsenäisen Suomen tarinaa yhden esineen kautta. Nurmoo-Seura otti haasteen vastaan ja valitsi Nurmon museon lukuisten esineiden joukosta juhlavuoden esineeksi Äyräpään taistelun 5.3.1940 maastomallin. Kuten kaikki tiedämme, taistelu liittyy olennaisesti Suomen itsenäisyyden säilyttämiseen, ja pitää sisällään ainakin tuhat tarinaa.

Tallennetaan yhdessä muistitietoa Äyräpään taistelusta 5.3.1940

Yksityiskohta Äyräpään taistelun 5.3.1940 maastomallista

Vaikka Nurmon murheen päivästä on kulunut aikaa jo 80 vuotta, taistelu ja siihen liittyvät muistot elävät yhä vahvasti perheiden ja suvun jäsenten piirissä. Kaikki sodasta selvinneet miehet eivät kokemuksistaan puhuneet, mutta niiden vaikutukset heijastuivat väistämättä kotiin ja sen ilmapiiriin.

Nurmoo-Seura haluaa tallentaa Äyräpään taisteluun suoraan tai välillisesti liittyviä muistoja. Esiin haetaan sota- ja sankaritarinoiden ohella myös niitä vähemmän positiivisia haasteita, joita sotakokemukset arkeen ja perhe-elämälle asettivat. Sekä omakohtaiset että sukulaisilta kuullut kertomukset otetaan vastaan, samoin kuin nimettöminä jätetyt muistitiedot. Tekstejä voi lähettää Nurmoo-Seuralle perinteisellä kirjeellä tai sähköpostilla. Museolta löytyy myös keräyslaatikko, johon kirjoituksia voi käydä henkilökohtaisesti jättämässä.