Nurmoon murre

Vanhaa  Nurmoon murretta

Hannes Tepon  vuonna 1922 kirjoittamasta koulumuistelosta
(julkaistu Nurmon Joulussa 1966),

1. eikóo imes, jotta…
2.  móon faartannu katikismuksej  ja kertoomataulun kimpus…
3.  niiren numerooren kans piti siinä väklästää erestakaasin
4.  multa pruukas päästäv väny
5.  mä koitin olla suijaa
6.  mólin kituroonu itteni aina läpitte kymmenen kertoomisehe asti
7.  opettaja oli vissisti äkännyk, kuinka vääräniskaa mullen oli se räknöö…
8.  se äkkäs mus toisev  viälä  kepulimman  tairon..
9.  puarin seinää mä veistir  reiruusti  sylen mitalta jokseenkik  klaappiseksi
10. isä kirmuseeras, jottei tuallaasta kloppia mihinään ook koskaan ollu…
11.  se  rupes vouvaamaham  muirem perähäm
12.  …mutta pilalle mä nekit  teelmäkset nolovakoottij  järjestänsä….
13.   jottei se olluk kovin kasevaa hommaa…
14.  mä pääsin uuresta kokastelhon käärypalikkaa…
15.  mutta aina vaan tuli nilikki opettajan  miälestä…
16.  mólin kiraannun niinku hengenhäräs, jotta …
17.  ja saanus  selekähäni aimoostansa
18.  mólij jokseenkiv  vaitoosta ja aivan pleikinä
19.  ”Siitä otethaj  johonój, ja siitä nypitäj, joka tresajaa”, sanoo vanahat…
20.   mä rupesir raimaantumahaj  ja uhittelij  jo, jotta..