Toimikunnat

Museonhoitotoimikunta
Ylläpitää korjaus- ja kunnossapitosuunnitelmaa museoalueesta ja sen rakennuksista sekä suorittaa tarvittavia korjauksia ja huoltotoimia. Vastaa myös museoalueen nurmikon leikkaamisesta.

Sotahistorian ja evakkomuseon toimikunta
Tarkistaa, täydentää ja esittelee museon sota-aiheisia näyttelyjä ja huolehtii museon päärakennuksessa sijaitsevan evakkohuoneen esineistöstä.

Sukututkimus- ja DNA-toimikunta
Auttaa sukututkijoita ja kotiseututyönharrastajia tutkimaan juuriaan ja kotiseudun menneisyyttä sekä soveltaa DNA-kartoitusta sukututkimuksen tarpeisiin ja Nurmon asutushistorian selvittämiseen.

Kotiseutulehden toimituskunta
Lehden kokoaminen taitto- ja painatuskuntoon sekä valmiin lehden markkinoiminen.

Näytelmätoimikunta (näytelmäpiiri)
Järjestää opastettuja tutustumiskäyntejä ja työnäytöksiä koululaisille ja muille ryhmille sekä valmistaa tarvittaessa ohjelmaa museolla pidettäviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin (mm. kuvaelmat, musiikkiesitykset ja muut ohjelmalliset tuokiot).

Kahvilatoimikunta
Vastaa kulut ja tuotot huomioiden tarjoilujen hankkimisesta/ valmistamisesta seuran järjestämiin tilaisuuksiin. Organisoi tilaisuuksien ja talkoiden tarjoilut yhteistyössä museo-oppaan kanssa sekä vastaa lotterien järjestämisestä.