Toimikunnat

Museonhoitotoimikunta
Huolehtii museorakennusten ja -alueen kunnosta suorittamalla pieniä korjauksia ja huoltotoimia.

Evakkomuseon hoitotoimikunta
Huolehtii museon päärakennuksessa sijaitsevan evakkohuoneen esineistöstä ja pyrkii kartuttamaan kokoelmaa mahdollisuuksiensa mukaan.

Sotahistorian toimikunta
Tarkistaa, täydentää ja esittelee museon sota-aiheisia näyttelyjä.

Sukututkimus- ja DNA-toimikunta
Auttaa sukututkijoita ja kotiseututyönharrastajia tutkimaan juuriaan ja kotiseudun menneisyyttä sekä soveltaa DNA-kartoitusta sukututkimuksen tarpeisiin ja Nurmon asutushistorian selvittämiseen.

Nurmon Joulun toimituskunta
Nurmon Lions Clubin kanssa julkaistavan joululehden kokoaminen taitto- ja painatuskuntoon sekä valmiin lehden markkinoiminen.

Naistoimikunta
Järjestää opastettuja tutustumiskäyntejä koululaisille ja muille ryhmille, työnäytökset, valmistaa käsitöitä ja myyntiartikkeleita, hoitaa tapahtumien tarjoilut ja on museo-oppaan apuna mm. siivouksessa ja tekstiilien hoitamisessa.

Ohjelmatoimikunta
Järjestää ohjelmaa museolla pidettäviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin esim. kuvaelmat, sketsit, musiikkiesitykset ja muut ohjelmalliset tuokiot.